Tunelske nadstrešnice za životinje

Tip: Tunelska nadstrešnica za životinje
Širina: 11,50m
Dužina: prema želji kupca
Visina: 4,20m
Razmak lukova : 2,00m
Pokrov : Folija 200mikrona zeleno bijela, staklena vuna debljine 5 cm, donja folija prozirna 180mikrona
Konstrukcija: Gornja cijev 27mm, donja cijev 21mm, debljina stjenke 1,8mm između cijevi ˙armaturna šipka debljine 8mm. 13 vezivih profila 20x20mm, bojana konstrukcija

Opis:
Konstrukcija tunelske nadstrešnice je izrađena od crnih okruglih cijevi Ø28mm i Ø22mm, debljina stjenke 1.8mm, i četvrtastih cijevi 20x20mm, debljina stjenke 1.8mm.Između okruglih cijevi dolazi armaturna šipka debljine 8mm. Okrugle cijevi su dužine 8 metara, a četvrtaste su 6 metra dužine. Lukovi se postavljaju u ankrere koji se postavljaju u zemlju na 50cm. Konstrukcija dolazi u dvije polovice i na sredini se spaja sa vijcima 12mm. Poprečne šipke 20x20mm pričvršćuju se vijcima 8mm.
Pokrov spremišta je od dvije folije debljine 200 i 180mikrona između kojih dolazi staklena vuna debljine 5 cm.

Pročitano 1095 puta